Personál

MUDr. Jiří Krpec

Gynekolog

Vzdělání

• Univerzita Palackého v Olomouci (promoce r. 1974)
• specializace v oboru gynekologie a porodnictví (atestace r. 1988)
• licence pro mammosonografii 

Praxe

• Vojenská nemocnice v Olomouci, gyn. Odd.
• Gynekologicko-porodnické oddělení v nemocnici v Šumperku
• gyn. ambulance ve Velkých Losinách
• Gyn.-por. oddělení v Zábřehu
• založení soukromé gynekologické ambulance roku 1994 

Ostatní

Od roku 1994 se MUDr. Krpec věnuje pouze ambulantní sféře ve své ambulanci. Pravidelně se účastní vzdělávacích akcí (doloženo diplomem celoživotního vzdělávání).

MUDr. Michaela Černá Krpcová, MBA

Gynekolog

Vzdělání

• 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze (promoce r. 2006)
• 3 týdenní vědecká stáž na Univerzitě v Heraklionu, Kréta, Řecko
• 6 měsíční studijní stáž v Oslo, Norsko (zakončená státními zkouškami z gynekologie, porodnictví a pediatrie).
• specializace v oboru gynekologie a porodnictví (atestace r. 2011)
• licence FMF (Fetal Medicine Foundation- www.fetalmedicine.org) pro prvotrimestrální screening (NT, NB, TR, DV)
• certifikát FMF pro vyšetření podrobné morfologie plodu ve 20.-22. týdnu těhotenství
• certifikát FMF pro Dopplerovské vyšetření cév ve fetoplacentární cirkulaci

Praxe

• Gynekologicko-porodnické oddělení v nemocnici v Šumperku
• Artemis Hospital, Gurgaon, Indie (gynekologie a porodnictví, chirurgie)
• Gynekologicko-porodnické oddělení ve Fakultní nemocnici v Olomouci
• gynekologická ambulance MUDr. Polacha, Zábřeh
• Sanogyn s.r.o.

Ostatní

Kromě jednoho ambulantního dne v Sanogyn s.r.o. (zatím pátek 8-12h), pracuje MUDr. Černá Krpcová také v nemocnici Šumperk s.r.o, kde se věnuje převážně ultrazvukovým vyšetřením v těhotenství (prvotrimestrálním screeningům a podrobným morfologiím plodu ve 20. týdnu, včetně kontrolních vyšetření při podezření na růstovou restrikci plodu a preeklampsii). Pravidelně se účastní vzdělávacích akcí (doloženo diplomem celoživotního vzdělávání).

Eva Krpcová

Porodní asistentka

Vzdělání

• Gymnázium v Šumperku
• Porodní asistentka v Ostravě 

Martina Cabáková

Porodní asistentka

Vzdělání

• Gymnázium v Šumperku
• Porodní asistentka v Olomouci 

© Copyright 2022 SanoGyn.